Heaolu ja majandusareng

English title: Welfare and economic growth

Author(s): Anneli Kaasa - Helje Kaldaru -

Language: Estonian

Type: Conference paper/poster

Year: 2009

Abstract

Artikli eesmärgiks on töötada välja heaolu kirjeldavad üldnäitajad ja hinnata heaolu ja majandusarengu seoseid. Aluseks on võetud teoreetiline kontseptsioon, mille kohaselt saab heaolu eri külgi hinnata objektiivsete ja subjektiivsete näitajatega. Üldnäitajate konstrueerimiseks kasutatakse komponentanalüüsi. Objektiivseid aspekte kirjeldavad näitajad on koondatud elutaseme näitajaks, mis ühendab riigi rikkust, haridust ja tervist, valitsemiskorraldust ja inimeste seotust ühiskonnaga. Subjektiivsete näitajate koond kirjeldab elukvaliteeti ja ühendab rahulolu majandusliku seisundiga, rahulolu hariduse ja tervisega, usalduse inimeste ja institutsioonide vastu ning üldise rahulolu ja õnnetunde. Elutaseme näitajat võib tõlgendada majandusarengu näitajana. Elukvaliteedi näitaja peegeldab heaolu paremini, sest arvesse on võetud inimeste subjektiivsed hinnangud oma olukorrale. Kahe näitaja omavaheline korrelatsioon osutus kõrgemalt arenenumates riikides. Eestis on elukvaliteedi hinnang oluliselt kõrgem kui elutaseme näitaja.

Conference name: Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverents

Location: Toila

Start date: Jan 30, 2009

Type: Paper

By continuing to visit our site, you accept the use of cookies. We use cookies for website functionality
and analyzing site usage through anonymized Google Analytics tracking. [Read more]

Accept