Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars. Trends in cultuurparticipatie en mediagebruik

English title: Digging culture and doing culture. Trends in cultural participation and media use

Author(s): Andries van den Broek - Jos de Haan - Frank Huysmans -

Language: Dutch

Type: None