Kellel on Eestis hea, kellel parem? Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel

English title: Who lives well in Estonia, who better? An equality measurement framework

Author(s): Kadri Lees - Sille Vahaste-Pruul - Marek Sammul - Katrin Humal - Katri Lamesoo -

Language: Estonian

Type: None