Stratyfikacja społeczna a zachowania polityczne. Kraje europejskie w latach 2002-2012

English title: Social stratification and political behaviours. European countries in 2002-2012

Author(s): H. Domański - Artur Pokropek - Tomasz Żółtak -

Language: Polish

Type: None