Veranderende waarden in een veranderend Europa. Enkele resultaten uit het European Social Survey

English title: Changing values in a changing Europe. Some results from the European Social Survey

Author(s): Dries Tirry - G. Loosveldt - Leen Van Nooten - Bart Meuleman -

Language: Dutch

Type: None