Ämnesområden

ESS mäter attityder, upplevelser och beteendemönster i olika populationer runt om i Europa. Enkäten innehåller en basmodul som är identisk vid varje omgång samt några roterande moduler, fokuserade på specifika ämnesområden, och en kompletterande del med mänskliga värderingar och experimentella tester.

Frågorna i basmodulen krestar kring:

Frågorna i de roterande modulerna kretsar kring:

Du kan ta del av den översatta delen av ESS-enkäten för Sverige på svenska. >>