Om ESS

European Social Survey är en akademiskt driven tvärnationell enkätundersökning som har genomförts vartannat år i Europa sedan 2001. ESS centrala vetenskapliga styrning leds av Rory Fitzgerald vid City, University i London, Storbritannien, tillsammans med sex andra partnerinstitutioner:

ESS mäter människors attityder, uppfattningar och beteenden i mer än 30 Europeiska länder.

Syftet med ESS är: