ESS i Sverige

Nyckelpersoner

Sverige representeras i ESS av den nationella koordinatorn Mikael Hjerm, Professor vid sociologiska institutionen, Umeå Universitet. Han assisteras av Filip Fors forskningssamordnare vid sociologiska institutionen, Umeå Universitet

Fältarbetet av ESS sjätte runda i Sverige genomfördes av Ipsos Observer.

Frågor kring ESS i Sverige skickas till Mikael Hjerm på mikael.hjerm@soc.umu.se

Sveriges deltagande i ESS

Sverige har hittils deltagit i samtliga omgångar av ESS

ESS1 2002, ESS2 2004, ESS3 2006, ESS4 2008, ESS5 2010, ESS6 2012, ESS7 2014