Tematike raziskave ESS

Vprašalnik raziskave ESS je sestavljen iz jedrnega modula (core module), ki je enak v vsakem valu raziskave ter dodatnih, posebnih vsebinskih modulov (rotating modules), ki pokrivajo specifične tematike. V zaključne delu vprašalnika je še poseben sklop osebnostnih vrednot in metodološki (eksperimentalni) test.

Teme iz jedrnega dela vprašalnika:

Teme posebnih modulov:

Dostop do vprašalnikov... >>