ESS v Sloveniji

 

Nacionalni koordinator ESS v Sloveniji je viš. znan. sod. dr. Slavko Kurdija, s sedežem na Fakulteti za družbene vede (Univerza v Ljubljani) na Centru za raziskovanje javnega menja in množičnih komunikacij (UL FDV CJMMK). Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je tudi partnerica pri koordinaciji in vodenju projekta. Znan. sod. dr. Brina Malnar in dr. May Doušak sta člana znanstvene koordinacijske skupine (CST), s sedežem na City University London.

Vprašanja v zvezi z Evropsko družboslovno raziskavo (ESS) lahko pošljete viš. znan. sod. dr. Slavku Kurdiji ali znan. sod. dr. Brini Malnar.

Slovenija je sodelovala pri vseh doslej izvedenih 'valovih' - ponovitvah raziskave: 1. val (2002), 2. val (2004), 3. val (2006), 4. val (2008), 5. val (2010), 6. val (2012), 7. val (2014), 8. val (2016), 9. val (2018), 10. val (2020 v pripravi)

Izvedba terenskega dela raziskave ESS v Sloveniji (2002-2020) poteka v okviru Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Ostali sodelavci pri izvedbi raziskave: dr. Janez Štebe (svetovanje pri vzorčenju), mag. Tina Vovk (nadzor in kakovost terenskega dela raziskave, urejanje podatkov, harmonizacija podatkov), mag. Živa Broder (koordinacija anketarske mreže, urejanje podatkov), Rebeka Falle (vzdrževanje in koordinacija anketarske mreže), Špela Zajšek (šifriranje, korespondenca) in Ivi Kecman (tajnica Centra). V raziskovalno skupino, ki je sodelovala pri koncipiranju raziskave sodijo še: izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink, izr. prof. dr. Samo Uhan, zaslužni profesor dr. Niko Toš.