Diseminacijske aktivnosti (2007– 2020)

Predstavitve

Izbrane publikacije

Uporaba podatkov ESS v okviru predavanj in učnih programov 

Kazalniki družbenega razvoja

V dogovoru z Uradom za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) pripravljamo serijo družbenih kazalnikov, ki temeljijo na podatkih raziskav ESS. Podatki bodo na straneh UMAR-ja prikazani primerjalno medčasovno in v primerjavi s povprečjem skupine držav članic EU.

Publikacije, ki slonijo na podatkih ESS