Diseminácia

Na Slovensku boli z dát ESS vydané tieto publikácie:

Európska sociálna sonda, 2.kolo na Slovensku

Európska sociálna sonda, 3.kolo na Slovensku

Európska sociálna sonda, 4.kolo na Slovensku

Európska sociálna sonda, 5.kolo na Slovensku

Európska sociálna sonda, 6.kolo na Slovensku

Ako Európania rozumejú demokracii a ako ju hodnotia: Topline výsledky zo 6. kola Európskej sociálnej sondy

Subjektívna a sociálna pohoda Európanov Výsledky: Topline zo 6. kola Európskej sociálnej sondy