Európska Sociálna Sonda

Európska sociálna sonda (European Social Survey - ESS) je medzinárodný komparatívny sociálny prieskum vytvorený v akademickom prostredí, ktorý sa uskutočňuje každé dva roky od roku 2001. Je koordinovaný hlavným vedeckým tímom (Core Scientific Team), na čele ktorého stojí Rory Fitzgerald zo City, University of London (Veľká Británia) spoločne so zástupcami ďalších šiestich partnerských inštitúcií:

Európska sociálna sonda zisťuje postoje, presvedčenia a vzorce správania širokej populácie viac ako tridsiatich národov/krajín.

Hlavnými cieľmi ESS sú: