Metod istraživanja

ESS upitnik se u Srbiji popunjava uz pomoć CAPI metoda. Upitnik se popunjava na srpskom jeziku. Položeni upitnik zasnovan je na izvornom upitniku, ali su uključene informacije specifične za državu, npr. spisak političkih partija, religiozna afilijacija, obrazovni sistem i status partnerstva, ili su napravljena prilagođavanja kako bi instrument bio osetljiv na specifičnosti nacionalnog konteksta.

Uzorački okvir ESS-a uključuje sve osobe starosti 15 i više godina (bez gornjih starosnih granica) koji žive u privatnim domaćinstvima u Srbiji, bez obzira na njihovu nacionalnost, državljanstvo ili jezik. Pojedinci su izabrani strogim metodom slučajnog izbora korišćenog u  svakoj fazi dizajna, a minimalna "efektivna veličina uzorka" od 1.500 ispitanika je postignuta nakon uračunatog efekta dizajna uzorka.

Dizajn modela ESS u Srbiji je stratifikovan / 2 stepena slučajni dizajn verovatnoće i uključuje sledeće oblasti NUTS2: Beograd, Vojvodina, Južna i Istočna Srbija i Šumadija i Zapadna Srbija. Okvir za uzorkovanje je Popis iz 2011i predstavlja uzorak domaćinstva.