ESS u Srbija

Ključni pojedinciu Srbija

Ključni pojedinci [Dragan Stanojević, Jelena Pešić, Jelisaveta Petrović, Bojan Todosijević, Ver Backović, Aleksandar Tomašević, Stefan Janković, Nemanja Krstić, Gazela Pudar Draško]

Srbiju u ESS-u zastupa nacionalni koordinator Dragan Stanojević sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, uz asistenciju Jelene Pešić, Jelisavete Petrović i Vere Backović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Bojana Todosijević iz Instituta društvenih nauka i Gazele Pudar Draško iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Terenski rad za 9. ciklus ESS-a u Srbiji sprovden je od strane Instituta za sociološka istraživanja, Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu.

Pitanja o ESS-u u Srbiji slati Draganu Stanojeviću, Jeleni Pešić i Jelisaveti Petrović.

Dosadašnje učešće

Srbija je do sada učestvovala u jednom ciklusu ESS-a do sada:

ESS9 2018