Metodologie

Datele ESS din România sunt culese prin metoda CAPI (interviu personal asistat de calculator), iar chestionarul este administrat atât în limba română cât și în limba maghiară.

Întrebările se bazează pe un chestionar sursă valabil pentru toate țările, însă anumite întrebări specifice (ex. lista partidelor politice, religie, sistem de educație, status marital) au fost adaptate pentru a reflecta contextul național.

Eșantionul ESS este reprezentativ pentru toate persoanele în vârstă de 15 ani și peste (fără limită superioară de vârstă) care locuiesc în gospodării din România, indiferent de naționalitate, cetățenie sau limbă. Respondenții sunt selectați prin proceduri strict probabilistice la fiecare stadiu, cu scopul de a obține o mărime netă a eșantionului de minim 1500 persoane după ce sunt luate în calcul efectele de proiectare.

Eșantionul pentru runda 9 este unul probabilist bistadial, bazat pe o stratificare pe două dimensiuni (8 regiuni și medii de rezidență), din care au fost selectate unități primare de eșantionare din cadrul circumscripțiilor electorale utilizând o probabilitate proporțională cu mărimea fiecărei secții. Din fiecare astfel de secție a fost culeasă în mod exhaustiv o listă cu toate adresele disponibile, din care au fost extrase aleator clustere de gospodării.