Om ESS

European Social Survey (ESS) er en forskerdrevet tverrnasjonal spørreundersøkelse (survey) som siden 2002 har blitt gjennomført hvert annet år i en lang rekke europeiske land. ESS ble gitt status som «European Research Infrastructure Consortium» (ERIC) i november 2013. Konsortiet styres av «Core Scientific Team», som ledes av Rory Fitzgerald fra City, University of London (UK) sammen med syv andre partner-institusjoner::

ESS måler befolkningens holdninger, oppfatninger og atferdsmønstre i over 30 europeiske land.

Hovedmålene med ESS er: