Metode

ESS upitnik u Crnoj Gori se na terenu sprovodi koristeći CAPI metod. Upitnik se popunjava na crnogorskom i albanskom jeziku. Finalni upitnik je baziran izvornom upitniku, uz dodatak ili prilagođavanje informacija specifičnih za zemlju, npr. spisak političkih partija, religije, obrazovni sistem i status partnerstva, kako bi na bolji način odražavale nacionalni kontekst.

ESS uzorci su reprezentativni za populaciju osoba starijih od 15 godina (bez gornje granice) koji žive u privatnim domaćinstvima u Crnoj Gori, bez obzira na nacionalnost, državljanstvo ili jezik. Pojedinci su izabrani metodom slučajnog izbora u svakoj fazi dizajna, a minimalna “efektivna veličina” uzorka od 800 ispitanika je postignuta nakon uračunatog efekta dizajna uzorka.