ESS u Crnoj Gori

Ključni pojedinci u Crnoj Gori

Crnu Goru u ESS-u predstavlja nacionalni koordinator prof. dr Olivere Komar uz asistenciju mr Nemanje Stankova i mr Nemanje Batrićevića (članovi nacionalnog tima), sa Fakulteta političkih nauka, Univerzitet Crne Gore. Prof. dr Ilija Vujačić sa Univerziteta Donja Gorica je predstavnik Crne Gore u ESS Generalnoj skupštini.

Terenski rad za 9. ciklus ESS-a u Crnoj Gori sprovodi Centar za društvena istraživanja, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore.

Pitanja o ESS-u u Crnoj Gori treba uputiti Oliveri Komar (oliverak@ucg.ac.me), Nemanji Stankovu (nemanjas@ucg.ac.me) i Nemanji Batrićeviću (nemanja.b@ucg.ac.me).

Dosadašnje učešće

Crna Gora je učestvovala u jednom jednom ciklusu ESS-a do danas:

ESS9 2018