Širenje informacija

U Crnoj Gori, izvršene su sljedeće aktivnosti: