ESS Lietuvoje

Lietuvos dalyvavimas Europos socialiniame tyrime

Lietuva į ESS įsitraukė nuo 4-osios bangos ir iki 2018 m. Lietuvoje buvo atliktos jau 5 tyrimo bangos: EST4 2008, EST5 2010, EST6 2012, EST7 2014, EST8 2016.

Lietuva yra Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (EST EMTIK) nare nuo 2013 m. pagal 2013 m. lapkričio 22 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo „Europos socialiniai tyrimai“ (EST EMTIK) įsteigimo (2013/700/ES).

17-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 143.4. punkte teigiama, kad sudarydama prielaidas vykdyti mokslinius tyrimus valstybės prioritetinėse srityse ir dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose [...] Lietuva įsitrauks į tarptautinius mokslo infrastruktūros projektus  ir į Europos socialinį tyrimą.

Pagrindiniai tyrimo vykdytojai Lietuvoje

Lietuvai EST EMTIK Generalinėje asamblėjoje atstovauja prof. Algis Krupavičius, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas. Nuo 2014 m. Algis Krupavičius yra EST EMTIK Generalinės asamblėjos pirmininko pavaduotojas.

EST Lietuvoje 2008 – 2017 metais vykdė Kauno technologijos universitetas (nacionalinis tyrimo koordinatorius buvo dr. Vaidas Morkevičius). Šiuo metu vyksta nacionalinis deleguotosios institucijos konkursas.

Daugumą lauko tyrimą (gyventojų apklausą) Lietuvoje įgyvendino UAB „Baltijos tyrimai“. Finansiškai EST įgyvendinimą Lietuvoje nuo 4-osios bangos rėmė Europos socialinis fondas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos mokslo taryba.