EST Lietuvoje

Lietuvos dalyvavimas Europos socialiniame tyrime

Lietuva į EST įsitraukė nuo 4-osios bangos ir iki 2020 m. Lietuvoje buvo atliktos jau 6 tyrimo bangos: EST4 2008, EST5 2010, EST6 2012, EST7 2014, EST8 2016, EST9 2018Šiuo metu įgyvendinama 10-oji EST banga. Iki 2022 m. Lietuvoje bus įgyvendintos 7 tyrimo bangos.

17-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 143.4. punkte teigiama, kad sudarydama prielaidas vykdyti mokslinius tyrimus valstybės prioritetinėse srityse ir dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose [...] Lietuva įsitrauks į tarptautinius mokslo infrastruktūros projektus ir į Europos socialinį tyrimą.

Pagrindiniai tyrimo vykdytojai Lietuvoje

 

Lietuvai EST EMTIK Generalinėje asamblėjoje atstovauja prof. Algis Krupavičius, kuris nuo 2014 m. yra EST EMTIK Generalinės asamblėjos pirmininko pavaduotojas.

EST 2008 – 2017 metais Lietuvoje vykdė Kauno technologijos universitetas (nacionalinis tyrimo koordinatorius buvo dr. Vaidas Morkevičius). Nuo 2019 m. EST vykdančioji institucija Lietuvoje yra Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), o nacionalinio koordinatoriaus pareigas užima VDU Socialinių mokslų fakulteto doc. dr. Aurelija Stelmokienė. EST EMTIK Lietuvos nacionalinis atstovas yra Lietuvos Resupblikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Daugumą lauko tyrimų (gyventojų apklausų) Lietuvoje įgyvendino UAB „Baltijos tyrimai“. Nuo EST 9 bangos lauko tyrimus atlieka UAB „RAIT‘. Finansiškai EST įgyvendinimą Lietuvoje nuo 4-osios bangos rėmė Europos socialinis fondas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos mokslo taryba.