:נושאי השאלון

:שאלון הליבה מתרכז ב

 

:הנושאים המתחלפים התמקדו ב

 

את השאלונים בעברית, ערבית ורוסית, ניתן למצוא ב:

הפצת ה ESS

מכון ב.י. כהן מציע, ביוזמת משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, ייעוץ וסדנאות להצגת הפרויקט והכרת הורדת הנתונים והעבודה איתם וכן יוזם כתיבה ופרסום דוחות אותם ניתן למצוא באתר מכון ב.י. כהן:

https://bicohen.tau.ac.il/index.php/he/ess.html

https://bicohen.tau.ac.il/index.php/he/