:עבודת השדה

איסוף הנתונים (שאלון הליבה והנספחים המתודולוגיים) מתבצע באמצעות ראיונות פנים-אל-פנים הנערכים

בשלוש שפות: עברית, ערבית ורוסית. השאלון המתורגם משאלון מקור באנגלית, כולל גם אינפורמציה ספציפית לישראל כמו רשימת המפלגות, דת ותעודות השכלה ומצב משפחתי המותאם הקונטקסט הישראלי

המדגם לסקר האירופאי החברתי הינו מדגם מייצג של התושבים בישראל בני 15 ומעלה (ללא הגבלת גיל עליון) במשקי בית פרטיים בישראל. הנדגמים נבחרים בשיטות הסתברותיות מחמירות המבטיחות מדגם אפקטיבי של מינימום 1500

הדגימה של הסקר האירופאי החברתי בישראל הינה דגימה הסתברותית מורכבת הכוללת שכבות ואשכולות כאשר השלב הסופי של המדגם מתבסס על רשימת כתובות ממרשם האוכלוסין