(ESS) הסקר האירופי החברתי

.הסקר החברתי האירופי הינו פרויקט תשתית במדעי החברה הנערך מדי שנתיים ברחבי אירופה משנת 2002. הפרויקט מנוהל על-ידי קבוצת מחקר מאוניברסיטת סיטי בלונדון בבריטניה לצד ששה מוסדות נוספים


.הסקר האירופאי החברתי מבקש ליצור בסיס נתונים השוואתי על עמדות, ערכים והתנהגויות והשינויים בהם לאורך זמן ביותר מ- 30 מדינות. מטרותיו העיקריות של הפרויקט הן