Η ΕΚΕ

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ) είναι μια ακαδημαϊκού χαρακτήρα πολύ-εθνική έρευνα η οποία διεξάγεται σε όλη την Ευρώπη ανά δυο χρόνια από το 2002. Διευθύνεται από μια Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή, με επικεφαλής τον Rory Fitzgerald από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου (ΗΒ), σε συνεργασία με άλλα έξι ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία είναι:

Η ΕΚΕ καταγράφει τις στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές διαφορετικών πληθυσμών σε περισσότερες από τριάντα χώρες.

Οι βασικοί στόχοι της ΕΚΕ είναι: