Aiheet

ESS kartoittaa Euroopan eri väestöjen asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä. Kyselylomake koostuu samanlaisena jokaisella kierroksella toistuvasta ydinmoduulista sekä jokaiselle kierrokselle erikseen suunnitelluista vaihtuvista moduuleista. Lisäksi nk. lisälomakkeen avulla seurataan arvojen muutoksia sekä toteutetaan menetelmällisiä kokeita.

Ydinmoduulin kysymykset tarkastelevat

Vaihtuvien moduulien aiheita ovat

Access the translated version of the round 6 questionnaires for Finland in Finnish and Swedish here: >>