Menetelmät

ESS toteutetaan tietokoneavusteisena käyntihaastatteluna. Pääkyselyn lisäksi toteutetaan haastattelun lopuksi myös lisäkysely. Haastattelut suoritetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Kyselylomake perustuu kaikille maille yhteiseen lomakkeeseen, joka käännetään ja muokataan Suomen olosuhteisiin sopivaksi mm. puolueiden, uskonnollisten suuntausten, koulutusjärjestelmän ja avioliittolainsäädännön osalta.

ESS:n otokset edustavat koko maan 15 vuotta täyttänyttä väestöä ilman yläikärajaa riippumatta kansallisuudesta, kansalaisuudesta tai äidinkielestä. Otos valitaan sattumanvaraisesti. Otoksen koko on vähintään 1500.

Otanta noudattaa yksivaiheisen satunnaisotannan periaatetta ja se kattaa koko maan. Otannan perusyksikkönä ovat yksittäiset henkilöt.