Eurooppalainen sosiaalitutkimus European Social Survey (ESS)

European Social Survey (ESS) on tieteellisiin lähtökohtiin pohjautuva tutkimus, joka on toteutettu eri puolilla Eurooppaa kahden vuoden välein vuodesta 2001. Tutkimusta ohjaa tieteellinen johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Rory Fitzgerald Lontoon City Universitystä. Lisäksi johtoryhmässä on edustettuna kuusi muuta tutkimuslaitosta ja yliopistoa:

ESS kartoittaa eurooppalaisten asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä yli kolmessakymmenessä maassa.

ESS:n päätavoitteet ovat: