Levitys

Aineiston käyttö ESS –aineiston käyttäjiä on Suomessa noin 1500, mitä voidaan pitää melko suurena lukuna. Suurin osa käyttäjistä on opiskelijoita ja tutkijoita, mutta joukossa on myös toimittajia, kansalaisjärjestöjen edustajia, virkamiehiä ja tavallisia kansalaisia. Aineiston pohjalta on julkaistu lukuisia artikkeleja ja kirjoja (ks. julkaisuluettelo ESS:n suomalaisilta www-sivuilta).