Metoder

ESS dataindsamlingen er i Danmark gennemført ved hjælp af CAPI. Interviewingen er foretaget på dansk. Det danske spørgeskema svarer til det fælles skema med enkelte tilpasninger til danske forhold, for eksempel vedrørende politiske partier, religion og uddannelse.

ESS stikprøven er repræsentativ for alle personer I alderen 15 år og derover (ingen øvre aldersgrænse), som er bosiddende i en privat husstand i Danmark, uanset nationalitet, statsborgerskab eller sprog. Interviewpersonerne udtrækkes gennem en simpel tilfældig udvælgelse, og minimum 1.500 interviews gennemføres.