Om ESS

European Social Survey (ESS) er en forskerdrevet tværnational survey, der er blevet gennemført hvert andet år i en lang række europæiske lande siden 2002. Undersøgelsen ledes af et centralt konsortium under ledelse af Rory Fitzgerald fra City, University of London, UK, Konsortiet består endvidere af seks andre institutioner:

ESS måler befolkningens holdninger, opfattelser og adfærd i mere end 30 europæiske lande.

Hovedformålene med ESS er: