Formidling

På følgende link findes en hjemmeside vedrørende ESS på dansk med yderligere oplysninger om ESS i Danmark, herunder publiceringer af danske forskere på grundlag af ESS data. http://www.sfi.dk/ess-forside-1176.aspx