Η ΕΚΕ (ESS)

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS) είναι μια ακαδημαϊκή συγκριτική έρευνα, που πραγματοποιείται ανά διετία σε όλη την Ευρώπη από το 2001. Η ESS έλαβε το καθεστώς της Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών (ERIC) τον Νοέμβριο του 2013. Διευθύνεται από μια Κεντρική Επιστημονική Ομάδα με επικεφαλή τον Rory Fitzgerald από το City, University of London, UK μαζί με έξι άλλα ιδρύματα εταίρους τα οποία είναι:

Η ΕΚΕ μετρά τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τα μοτίβα συμπεριφοράς των διαφόρων πληθυσμών σε περισσότερες από τριάντα χώρες.

Οι κύριοι στόχοι της ΕΚΕ είναι: