Каквo е ESS?

Европейското социално изследване (European Social Survey - ESS) е академично по съдържание крос-национално изследване, което от 2001г. се провежда на всеки две години в Европа. То се координира от Международен научен екип (Core Scientific Team) с директор Dr. Rory Fitzgerald от City, University of London, UK, и включва още шест партньорски организации, а именно:

С единна методика и инструментариум ESS измерва нагласите, ценностите и моделите на поведение на различни групи от населението в повече от 35 страни.

Основните цели на ESS са: