ESS в България

Ключови участници от България

България е представена в ESS чрез своя Национален координатор – доц. д-р Лилия Димова – директор на Think Tank организацията Агенция за социални анализи (АСА). Българското участие в ESS се осъществява от Консорциум ESS ERIC-Bulgaria с ръководители проф. д.с.н. Елка Тодорова и доц. д-р Венелин Бошнаков, който обединява шест международно признати организации от различен тип, а именно:

unwe Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

bas1 Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН

aas Агенция за социални анализи (АСА)

ubb Съюз на икономистите в България (СИБ)

bas Българска социологическа асоциация (БСА)

nsi Национален статистически институт (НСИ)

Чрез този консорциум е осигурено широко научно представителство както при изпълнението на проекта ESS, така и при разпространението и използването на резултатите от него.

Набирането на първична емпирична информация и цялостното изпълнение на Шестото издание ESS (Round 6 of the ESS) в България беше осъществено от Агенцията за социални анализи (АСА).

Въпроси, отнасящи се до участието на България в ESS и в ESS ERIC да се изпращат до Националния координатор на следния електронен адрес: venelinb@unwe.bg.

Участие на България в ESS по години

България, чрез националното представителство на Агенцията за социални анализи (АСА) и под научното ръководство на Националния координатор доц. Лилия Димова, досега е осъществила четири издания на ESS, а именно:

ESS3 2006, ESS4 2008, ESS5 2010, ESS6 2012, ESS9 2018