Methoden

In België bestaat er een Nederlandstalige en een Franstalige versie van de vragenlijst. Beide zijn gebaseerd op de Engelstalige bronvragenlijst opgesteld door het centrale team. Landenspecifieke informatie zoals de lijst van politieke partijen, geloofsovertuigingen, onderwijscategorieën en samenlevingsvormen reflecteren echter de nationale context. De ESS vragenlijst wordt in België afgenomen door middel van CAPI (computer assisted personal interviewing). Dat wil zeggen dat een interviewer de vragen voorleest van een computerscherm en de antwoorden van respondenten ook direct via de computer ingeeft.

ESS steekproeven zijn representatief voor alle personen van 15 jaar en ouder (geen maximum leeftijdsgrens) die wonen in private huishoudens, ongeacht nationaliteit of taal. De Belgische steekproef werd getrokken uit het Rijksregister. De steekproeftrekking is volledig willekeurig bij elke stap. De Duitstalige Gemeenschap wordt omwille van praktische redenen niet opgenomen in het steekproefkader (geen vragenlijst in het Duits in België).