Het ESS

Het Europees Sociaal Onderzoek (European Social Survey, ESS) is een crossnationaal sociaalwetenschappelijk onderzoek dat sinds 2002 om de twee jaar wordt uitgevoerd in heel Europa. ESS verzamelt data over houdingen, overtuigingen en gedragspatronen van de bevolking in meer dan twintig landen. Het onderzoek wordt geleid door een centraal team, het Core Scientific Team, voorgezeten door Rory Fitzgerald van de City, University of Londen (VK) in samenwerking met zes partnerinstituten:

Het ESS verzamelt data over houdingen, overtuigingen en gedragspatronen van de bevolking in meer dan dertig landen.

De voornaamste doelen van het ESS zijn: