Tematike raziskave ESS

Raziskava meri stališča, prepričanja, vrednote in vedenjske prakse različnih populacij v Evropi. Vprašalnik je sestavljen iz osrednjega modula, ki je enak v vsakem valu raziskave, temu so dodani posebni vsebinski moduli (rotating modules), ki pokrivajo specifične tematike. V zadnjem delu vprašalnika je lestvica osebnostnih vrednot in t.i. metodološki (experimentalni) test.

Teme iz osrednjega dela vprašalnika:

Teme posebnih modulov:

Dostop do vprašalnikov... >>