ESS v Sloveniji

Nosilci raziskave v Sloveniji

Slovenijo v raziskavi ESS zastopa doc. dr. Slavko Kurdija (nacionalni koordinator). Deluje v okviru Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede – Centra za raziskovanje javnega menja in množičnih komunikacij (UL FDV CJMMK). Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je tudi partnerica pri koordinaciji in vodenju projekta. Doc. dr. Brina Malnar je članica znanstvene koordinacijske skupine (SCT), ki ima sedež na City University v Londonu. V vlogi urejanja in usklajevanje podatkov z mednarodnim arhivom podatkov (NSD) pa je aktivna mag. Tina Vovk, ki prav tako deluje v okviru UL FDV CJMMK.

Terensko delo za vseh šest valov raziskave ESS v Sloveniji (2002–2012) je bilo opravljeno v okviru Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani.

Vprašanja v zvezi z Evropsko družboslovno raziskavo (ESS) lahko pošljete doc. dr . Slavku Kurdiji (slavko.kurdija@fdv.uni-lj.si) ali doc. dr. Brini Malnar (brina.malnar@fdv.uni-lj.si)

Dosedanje udeležbe Slovenije:

ESS1 2002, ESS2 2004, ESS3 2006, ESS4 2008, ESS5 2010, ESS6 2012, ESS7 2014