Diseminacijske aktivnosti ESS v Sloveniji

(2007– 2013)

Predstavitve in predavanja

Izbrane publikacije

Predavanja, učni program

Uporaba in analiza ESS podatkov kot del dodiplomskih in podiplomskih programov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Kazalniki družbenega razvoja