ESS

Evropska družboslovna raziskava (European Social Survey – ESS) je mednarodni akademski raziskovalni projekt, ki poteka v Evropi vsake dve leti od leta 2001. Koordinira ga skupina znanstvenikov pod vodstvom Roryja Fitzgeralda iz londonske City University poleg še šestih partnerskih institucij:

Raziskava ESS meri stališča, vrednote in vedenjske vzorce različnih populacij v več kot tridesetih državah.

Glavni cilji raziskave so: