Témy

Európska sociálna sonda zisťuje postoje, presvedčenia a vzorce správania populácie naprieč Európou. Dotazník pozostáva zo základného modulu otázok, ktoré sa opakujú v každom kole, rotujúcich modulov, ktoré sú venované špeciálnej téme a doplnkovej časti, ktorú tvorí škála ľudských hodnôt  a metodologické testy.

 

Otázky základného modulu zisťujú:

Rotujúce moduly zisťujú:

Prístup k dotazníkom pre Slovensko v slovenčine/maďarčine: >>