Témy

ESS zisťuje postoje, presvedčenia a vzorce správania rôznorodej populácie naprieč Európou. Dotazník pozostáva zo základného modulu, ktorý je rovnaký vo všetkých kolách, z rotujúcich modulov, ktoré sú venované aktuálnym témam a z doplnkovej časti, v ktorej sa zisťujú ľudské hodnoty a uskutočňujú metodologické testy.

Otázky v základnom module sa orientujú na:

Rotujúce moduly sa zameriavajú na:

Prístup k preloženej verzii dotazníka zo 6. kola pre Slovensko v slovenčine/maďarčine: >>