ESS na Slovensku

Kontaktné osoby na Slovensku

Slovensko je v ESS reprezentované Národnými koordinátormi: Denisa Fedáková a Michal Kentoš z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Otázky týkajúce sa ESS na Slovensku adresujte na Denisu Fedákovú alebo Michalovi Kentošovi.

Účasť Slovenska

Slovensko sa doposiaľ zúčastnilo viacerých kôl:

ESS2 2004, ESS3 2006, ESS4 2008, ESS5 2010, ESS6 2012, ESS9 2018