ESS na Slovensku

Hlavní realizátori na Slovensku

Slovensko v projekte ESS reprezentuje jeho národný koordinátor prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. zo Spoločenskovedného ústavu v Košiciach. Jeho spolupracovníkmi sú: Denisa Fedáková, Michal Kentoš, Mária Homišinová zo Spoločenskovedného ústavu v Košiciach.

Zber dát v 6. kole ESS na Slovensku zabezpečovala agentúra GfK Slovakia.

Otázky o ESS na Slovensku posielajte prof. Jozefovi Výrostovi na adresu: vyrost(na)saske.sk

Účasť

Slovenská republika mala doposiaľ zastúpenie v piatich kolách ESS:

ESS2 2004, ESS3 2006, ESS4 2008, ESS5 2010, ESS6 2012