Výstupy

Na Slovensku boli zverejňované zistenia vo forme monografií, článkov, informačných brožúr, dokumentárnych filmov, rozhlasových relácií a konferencií. Niektoré z výstupov sú dostupné na internete, ako napríklad:

Monografie

Články:

Informačné brožúry:

Dokumentárny film:

Rozhlasové relácie:

Konferencia: