Methoden

De ESS vragenlijst in Nederland wordt afgenomen door middel van CAPI (computer assisted personal interviewing). De extra vragenlijst wordt afgenomen door de respondent deze te laten invullen. De vragenlijst is gesteld in het Nederlands. De vragenlijst is gebaseerd op een originele vragenlijst in het Engels maar specifieke informatie zoals de lijst van politieke partijen, godsdiensten, schooltypen en burgerlijke staat is uniek voor Nederland.

ESS steekproeven zijn representatief voor alle personen van 15 jaar en ouder die in zelfstandige huishoudens in Nederland leven, ongeacht nationaliteit of taal. Personen worden geselecteerd volgens strenge statistische methoden, en de effectieve netto steekproef (na correctie voor het steekproefontwerp) is tenminste 1500.

Het ESS steekproefontwerp in Nederland is een tweefasen kanssteekproef. Uit het Cendris bestand van postafgiftepunten in Nederland worden adressen van huishoudens getrokken, en in deze huishoudens wordt op basis van toeval bepaald welke persoon wordt gekozen.