Disseminatie

In Nederland wordt iedere 1-2 jaar een eendaagse conferentie georganiseerd die een podium biedt voor onderzoek op basis van de ESS. Deze conferentie wordt georganiseerd door de Nationaal Coördinator tezamen met het Nederlandse data-archief DANS. Eerdere versies van deze conferentie leidden tot de volgende boekenpublicaties:


In 2018 verscheen een rapport over gezondheidsgedrag in Nederland dat gebaseerd is op de ESS: Een (on)gezonde leefstijl: Opleiding als scheidslijn.

ESS data ligt ook regelmatig ten grondslag aan artikelen in Demos. Demos is een bulletin over bevolking en samenleving. Het wordt uitgegeven door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en maakt demografisch onderzoek toegankelijk voor een breder publiek.


De ESS is ook terug te vinden in diverse Nederlandstalige blogs zoals Sociale Vraagstukken, Stuk Rood Vlees, en Versvak.