ESS

De European Social Survey (ESS), in Nederland ook bekend als het onderzoek ‘Waar staat Nederland', is een internationaal vergelijkend enquêteonderzoek dat sinds 2001 iedere twee jaar wordt gehouden in Europa. Het wordt geleid door een wetenschappelijk team onder aanvoering van Rory Fitzgerald van City, University of Londen, dat voorts zes partnerinstellingen telt:

De ESS meet de houdingen, overtuigingen en gedragspatronen van de bevolking in meer dan dertig landen.

De belangrijkste doelstellingen van de ESS zijn:

In kaart brengen van stabiliteit en veranderingen in de sociale structuur, omstandigheden en houdingen in Europa, en interpreteren hoe Europa’s maatschappelijke, politieke en morele opbouw verandert.

Bereiken en verspreiden van hogere standaarden in internationaal vergelijkend onderzoek in de sociale wetenschappen, zoals bijvoorbeeld vragenlijstconstructie, steekproeftrekking, dataverzameling, en vergroting van de zuiverheid en betrouwbaarheid van enquêtevragen.

Invoeren van kwalitatief goede indicatoren van nationale ontwikkelingen, gebaseerd op de waarnemingen en opinies van burgers over belangrijke aspecten van hun samenleving.

Training van Europese onderzoekers in de sociale wetenschappen in vergelijkende kwantitatieve meting en analyse.

Verbeteren van de zichtbaarheid en bekendheid van gegevens over maatschappelijke veranderingen onder onderzoekers, beleidsmakers en het grotere publiek.