Tyrimo temos

ESS tyrime analizuojamos žmonių nuostatos, įsitikinimai ir elgsena skirtingose Europos šalyse. Tyrimo klausimynas sudarytas iš nuolatinių klausimų modulio, kartojamo vykdant kiekvienos bangos tyrimą, kelių kintančių klausimų modulių, tyrinėjančių tam tikras temas ir papildomo klausimyno, kuriame yra žmogiškųjų vertybių skalė, bei klausimų, skirtų metodologiniams eksperimentams.

Nuolatiniai klausimai apima:

Kintančių klausimų moduliai skirti nagrinėti:

6-osios ESS bangos klausimynus (ir susijusią informaciją) lietuvių ir rusų kalbomis galite rasti čia:>>