Metodai

ESS apklausa Lietuvoje įgyvendinama tiesioginio interviu būdu, o papildomą klausimyną pildo pats apklausiamas asmuo. Klausimynai respondentams pateikiami lietuvių arba rusų kalbomis. Klausimynų pagrindas yra baziniai klausimynai anglų kalba, tačiau juose yra ir atskiroms šalims būdingų klausimų, pavyzdžiui, į skirtingų šalių klausimynus įtraukti skirtingi (arba adaptuoti, kad atspindėtų nacionalinį kontekstą) partijų, išpažįstamų religijų, išsimokslinimo ir šeiminės padėties atsakymų variantai.

ESS reprezentatyvios imtys apima visų tyrime dalyvaujančių šalių namų ūkių gyventojus nuo 15 metų ir vyresnius nepriklausomai nuo jų tautybės, pilietybės ar kalbos. Imties elementai (asmenys, adresai arba namų ūkiai) atrenkami griežtai laikantis tikimybinių principų kiekvienoje atrankos pakopoje, o minimalus efektyvus siekiamas imties dydis (įvertinus tyrimo dizaino poveikį) yra 1500 arba 800 respondentų (Lietuvoje – 1500 respondentų).

Lietuvoje vykdomos ESS apklausos atrankos dizainas yra kompleksiškas ir tikimybinis, o atrankai sudaryti naudojamas Lietuvos Respublikos Adresų registras. Lietuvos teritorija yra stratifikuojama pagal apskritis ir (arba) gyvenamosios vietos dydį bei stratose tikimybiškai atrenkamas tam tikras kiekis klasterių (5-ojoje bangoje klasterius sudarė rinkimų apylinkės, o 6-ojoje – seniūnijos) arba adresų proporcingai 15 metų ir vyresnių gyventojų skaičiui. Kiekviename klasteryje atrenkamas tam tikras kiekis adresų, o kiekviename adrese – vienas respondentas vadovaujantis „paskutinio gimtadienio“ taisykle.