Informacijos sklaida

Viešinant ESS vykdymą ir jos rezultatus buvo surengti šie seminarai:

Taip pat buvo publikuoti moksliniai ir mokslo populiarinimo straipsniai:

Internetiniame naujienų portale „Delfi“ publikuoti mokslo populiarinimo straipsniai, kuriuose analizuoti ESS duomenys:

ESS duomenys taip pat naudoti rengiant daktaro disertacijas: